3 czerwca (środa) 2015 godz. 20:00

Kobiety, ach kobiety!

Wykład-prezentacja poświęcimy kobietom-artystkom i ich wpływowi na sztuke, a szerzej kulturę. Przedstawimy malarstwo trzech artystek tworzących w różnych stylach i epokach, spróbujemy odkryć jakie postawy i wybory stały za ich twórczą drogą, postaramy się odpowiedzieć, czy ich sztuka zawiera jakiś szczególny pierwiastek kobiecy. Zobaczymy dlaczego myśl feministyczna odwołuje się do ich malarstwa.

Prezentację w formie wykładu i późniejszą dyskusję poprowadzi dr Dariusz Głowacki.3 grudnia (środa) 2014 godz. 20:00

Sztuka konceptulna

O rany, o co tutaj chodzi?

Prezentację w formie wykładu i późniejszą dyskusję poprowadzi dr Dariusz Głowacki.5 marca 2014 godz. 20:00

Abstrakcja w malarstwie - przyczyny i źródła niezwykłej transformacji w sztuce

O ile sztuka związana z obiektem i instalacją zabiera przedmiot z malarstwa i przenosi jego obecność w przestrzeń, to sztuka związana z abstrakcją geometryczną pozostawia obraz bez przedmiotu. Kiedy i dlaczego tak się stało? Spróbujemy odpowiedziec na te i inne pytania z związane z zagadkową ewolucją sztuki.

Prezentację w formie wykładu poprowadzi dr Dariusz Głowacki.13 listopada 2013 godz. 20:00

Iluzja - oko, wiedzenie, postrzeganie - pułapki umysłu

Źródła sztuki leżą w próbach naśladowania świata realnego, w dążeniu do jego kopiowania. Ale co to właściwie znaczy - świat realny? Przyjrzymy się budowie oka i mechanizmowi widzenia, spróbujemy zrozumieć czym jest postrzeganie. Zastanowimy się czym jest złudzenie i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie czy, lub na ile, otaczająca nas rzeczywistość jest wytworem naszego umysłu.

Prezentację w formie wykładu poprowadzi dr Dariusz Głowacki.Sobota 15 czerwca 2013 godz. 18:00

Martwa Natura - od przedmiotu do instalacji, od przedmiotu do jego braku.

Jeśli porównamy obraz i instalację, to okaże się, że w tej drugiej coś dziwnego stało się z samym przedmiotem. Jest trochę tak, jakby przedmioty uciekły z obrazu i zaczęły poszukiwać swojego miejsca w przestrzeni i obszarze samej rzeczywistości danego czasu. Czy stało się tak, dlatego że konwencja „martwej natury” wyczerpała się i skończyła? Czy wyemancypowany z dwuwymiarowej płaszczyzny przedmiot uległ jakiejś formie ewolucji i wpłynął na pojmowanie sztuki i jej funkcji?Sobota 6 kwietnia 2013 godz. 18:00

Martwa Natura - różne oblicza jednego z podstawowych obszarów sztuki

Dla większości osób przygoda ze sztuką zaczyna się od obrazowania martwej natury. Materia szkolnej martwej natury, to zazwyczaj przedmioty uporządkowane w mniej lub bardziej przemyślany sposób. Zadaniem studiującego jest ich odwzorowanie. „Martwa natura” jest tematem ograniczonym w zasadzie do ćwiczeń rysunkowych, kompozycyjnych bądź kolorystycznych i na kolejnych etapach studiowania jest już pomijana lub nawet lekceważona. Jej rola ogranicza się do opisywania świata i nie traktuje się jej jak poważnego narzędzia poznawania rzeczywistości w sensie artystycznym. Bogactwo zjawiska "Martwej natury" wymaga jednak poświęcenia jej głębszej refleksji i ukazania jej różnorodności.

Prezentację w formie wykładu poprowadzi dr Dariusz Głowacki.Kicz a dobry gust

Spotkanie poświęcone będzie wzajemnym powiązaniom pomiędzy kiczem a dobrym gustem w kulturze masowej. Opowiemy o relacjach między kiczem a normami przynależności sołecznej. Przyjrzymy się fenomenowi kiczu w odniesieniu do dyktatury dobrego smaku.

Prezentację w formie wykładu poprowadzi mgr Sławomir Jagła.Sobota 24 listopada 2012 godz. 18:00

Tajemnice perspektywy

Najbliższe spotkanie poświęcone będzie tajemnicom i sekretom perspektywy. Używanie perspektywy zbieżnej jest obecnie najczęstszym sposobem przekształcania rzeczywistej przestrzeni na płaszczyźnie dwuwymiarowej. Podczas wykładu-prezentacji opowiemy o początkach perspektywy, przedstawimy także inne sposoby odwzorowywania przestrzeni (perspektywy), pokażemy jak perspektywa linearna wpływa na nasze widzenie świata, jak pojmowano ją w starożytności i w czasach nowożytnych. Na przykładach kilku twórców zaprezentujemy jaki ślad perspektywa pozostawiła w sztukach plastycznych.

Prezentację w formie wykładu poprowadzi dr Dariusz Głowacki.Sobota 27 października 2012 godz. 18:00

Rysunek na przestrzeni czasu

Rysunek jest prawdopodobnie wyrazem najbardziej pierwotnych pragnień pozostawiania swojego śladu i tym samym jednym z pierwszych przejawów kultury człowieka. Podczas prezentacji połączonej z wykładem opowiemy o najstarszych formach zapisu dokonanego ręką człowieka. Przyjżymy się jak różnorodne uwarunkowania historyczne i kulturowe kształtowały charakter rysunku. Spróbujemy ukazać jego uniwersalne cechy i potrzeby, które na niego wpływały.

Prezentację w formie wykładu poprowadzi dr Dariusz Głowacki.